I. DEFINITIES:

1. Klant – die natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening handelt van beroep of bedrijf en een agreement met de ondernemer.

2. Verkoper – de natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

3. Goederen – produkten die gepresenteerd worden in de online shop.

4. Webwinkel – Internet service beschikbaar op www.mayatea.nl , via welke de Klant kan Bestelling plaatsen.

5. Bedenktijd – de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht.

6. Overeenkomst – verkoopcontract gesloten op afstaand met behulp van de Webwinkel, tussen de Verkoper en Klant.

II. IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

MayaTea.nl is onderdeel van Cactux
Burgemeester van Loonstraat 8
3471CT Kamerik

KvK: 30235408
BTW: NL242229499B01

III. ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Verkoper en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Verkoper en Klant.

2. Webwinkel, gelegen op het web op www.mayatea.nl maakt het mogelijk om de aankopen via het internet te doen.

3. Webwinkel www.mayatea.nl is eigendom van Cactux gedefinieerd als de Verkoper.

4. Kopen van Goederen via Webwinkel betekent acceptatie van dit reglement.

5. Alle aangeboden Goederen in de winkel zijn vrij van fysieke en juridische gebreken, over passende certificeringen en testen, en langs wettelijke weg op de Nederlandse markt in de gehele Europese Unie.

IV. PROCEDURE VOOR DE ONTVANGST EN UITVOERING VAN BESTLINGEN

1. Bestelingen in de Webwinkel kunnen geplaatst worden door de “Bestelling Plaatsen” knop te drukken. Om u goed kon uitvoeren van een procedure van het Bestelling, is het noodzakelijk om jezelf te registreren, dankzij welke je ook de status van het leveren van je Bestelling kan zien.

2. De basisvoorwaarde voor de realisatie van de aankopen is correct vullen de adresgegevens met een geldig, bestaand e-mail adres en telefoonnummer in waarop wij in de staat zullen zijn uw Bestelling te bevestigen.

3. In geval van omstandigheden die volledig of tijd uitvoering van de Overeenkomst, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten – over de situatie akkoord met de Klant onmiddellijk op de hoogte gesteld.

4. Bestellingen met onjuiste ingevulde contactgegevens (e-mail die niet bestaat, of geen telefoon) komen niet in aanmerking.

5. De Verkoper behoudt zich tot het niet afhandelen van Bestelling die niet juist is.

6. Verkoper zal een factuur voor de gekochte Goederen af te geven.

7. Verkoper leidt postorderverkoop zonder de mogelijkheid van individuele af te halen het gekochte item.

8 De Verkoper voert de Bestelling uit bij het ontvangst van de volledige betaling door Klant voor een Bestelling.

V.PRIJZEN

1. Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro’s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).

2. Verkoper garandeert dat de prijs niet zal veranderen na de betaling door de Klant, tenzij de verhoging en verandering in de prijzen als gevolg van rechten of gebeurtenissen waarvan de Verkoper afhankelijk is.

3. Indien de prijsverhoging niet het gevolg van veranderingen in de wet en van invloed op de totale waarde van de Bestelling, is de Klant gerechtigd om van het contract af. In dit geval hoeft de Klant geen kosten te maken.

4. Verkoper stemt ermee in om de Klant onverwijld in kennis te stellen als de prijs van de bestelde Goederen zijn gestegen.

VI. VERZENDKOSTEN

1. Bestelling kan 24 uur per dag worden ingediend gedurende het hele jaar. Alle bestellingen die geplaatst en betaald worden – zullen worden uitgevoerd op de eerste volgende werkdag.

2. Leveringen vinden plaats binnen 1 werkdag na ontvangst van betaling en als het product verkrijgbaar in de Webwinkel is.

3. Goederen worden verstuurd via PostNL (Nederland) en DPD (Buitenland).

4. Bij de aankoop van Goederen boven 35,00 EUR verzending is gratis.

5. Verkoper kan niet groeperen van de twee verschillende Bestellingen omdat verzendkosten worden toegevoegd aan elk afzonderlijk Bestelling .

6. Goederen voor verzending zijn er goed verpakt tegen de beschadiging door de Verkoper.

7. De Klant is verplicht om de ontvangst van de Bestelling te controleren, of die niet beschadigd tijdens het transport is. Eventuele schade moet aan de koerier gemeld worden en het protocol, die garandeert instemming met de klacht moet ingevoeld worden.

8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van de Bestelling berust bij de Verkoper tot het moment van levering aan de Klant .

9. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de tijdige uitvoering van het Overeenkomst die niet veroorzaakt wordt door de schuld van de Verkoper.

VII. BETALING

1. Wij delen de automatische betaling 24 uur per dag, 7 dagen per week on-line overschrijvingen via iDeal, CreditCard, PayPal, Bankoverschrijving of Bancontact / Mister Cash.

2. Indien uitstel verleend optreedt in de betaling, kan de Verkoper binnen 14 dagen de Overeenkomst opzeggen. Een Bestelling vervalt en de Klant hoeft geen kosten te dragen.

3. Indien de Klant de volledige betaling van de Goederen niet heeft gemaakt, zullen de Goederen niet worden verstuurd naar de Klant en verder blijft eigendom van de Verkoper. Uitvoering van de Bestselling wordt uitgesteld totdat de volledige betaling is gedaan.

4 Indien de Klant volledige betaling binnen 14 dagen niet heeft gemaakt na de platsing van de Besteling, heeft de Verkoper het recht de Overeenkomst en de Bestelling te annuleren. De Verkoper neemt de contact met de Klant op en de bedrag die tot die tijd door de Klant werd betaald, wordt terug overgemaakt naar de rekening aangegeven door de Klant.

VIII. RETOUR

1. De gekochte Goederen kunnen worden geretourneerd binnen 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de kosten. Goederen moeten voorzien zijn van de akte van Verkoop, anders restitutie zal niet worden verwerkt. Onmiddellijk moet de Klant ook daarover Verkoper informeren.

2. Goederen dienen ongebruikt, onbeschadigd, intact zijn (voor thee) verpakt werd afgeleverd.

3. De kosten van de door de Klant betaalde rendement zullen restituties gestuurd op kosten van de ontvanger niet worden aanvaard. Returns, waarvan de Verkoper niet op de hoogte is worden niet geaccepteerd.

4. Bij de retour moeten de reden worden toegevoegd voor de terugkeer en informatie over de selectie van het rendement, vervanging of ruil. Deze informatie is nodig als het gaat om rendement.

5. De Verkoper binnen 14 dagen na ontvangst van het retour gaat het volledige bedrag op de rekening aangegeven door de Klant terug betalen.

IX. INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Alle intellectuele rechten, waaronder : bedrijfsnaam, webadres, logo zijn er eigendom van de Verkoper en kunnen op geen enkele wijze door derden worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper.

2. De inhoud van de Webwinkel, met inbegrip van afbeeldingen en tekst mag niet worden gebruikt, gekopieerd of op elke andere wijze gebruikt worden door derden zonder schriftelijke toestemming van de Verkoper.

X . SLOTBEPALINGEN

1. Persoonlijke gegevens van Klanten worden uitsluitend verzameld voor de behoeften van onze winkel en verwerkt met het oog op de economische activiteit van de Verkoper. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

2. De Klant is verplicht om vertrouwd te raken met de inhoud van dit reglement en onderhouden elke richting met zijn bepalingen op het moment van Bestelling.

Laatste aanpassingen heeft plaatsgevonden op 12 october 2015.